امروز 1394/02/08 ساعت 01:07

اخبار استانی

گزارش نشست اعضای هیأت مدیره و بازرسین کانون سراسری با معاونت نظارت راهبردی مورخ 93/9/2

 

     نشست مشترک اعضای هیأت مدیره و بازرسین کانون سراسری با معاونت نظارت راهبردی روز یکشنبه مورخ 93/9/2 از ساعت 14 در دفتر آقای مهندس شافعی برگزار گردید.

     در این نشست که آقایان مهندس شافعی معاونت نظارت راهبردی، مهندس مصطفوی رئیس امور نظام فنی و مهندس مرادی رئیس امور نظام اجرایی حضور داشتند، موارد مشروحه ذیل که در بیانیه پایانی همایش شورای ادواری کانون سراسری در ارومیه مطرح شده بود پیگیری شد.

- درخواست تدوین، تصویب و ابلاغ بخشنامه جبران آثار کاهش ارزش پولی ملی در مطالبات معوقه پیمانکاران.

- درخواست توقف مقطعی در اجرای بخشنامه سرجمع تا حصول شرایط مناسب و پایدار اقتصادی در کشور.

- درخواست صدور دستورات لازم جهت سهولت در فرآیند فعلی تشخیص صلاحیت با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور در سه سال گذشته.

     در این راستا و براساس توافقات بعمل آمده کانون سراسری متعهد گردید مستندات مربوطه را از انجمن های استانی عضو، دریافت و پس از جمع بندی به معاونت نظارت راهبردی ارائه نماید.

     مشروح اقداماتی که مقرر است توسط کانون سراسری انجام و پیگیری شود طی مکاتبات مربوطه به اطلاع انجمن های عضو خواهد رسید.


گزارش نشست انجمن شرکتهای ساختمانی با مدیرکل نوسازی مدارس گیلان

گزارش نشست با مدیرکل نوسازی مدارس گیلان

در تاریخ 20/3/93 به دعوت هیات مدیره انجمن نشست صمیمانه ای با حضور مهندس اوسط اکبری مقدم مدیرکل محترم نوسازی مدارس گیلان و مدیران امورقراردادها و حراست و روابط عمومی و مهندسین سرناظر گروههای مختلف اداره کل نوسازیو جمعی از پیمانکاران مشاغل در پروژه های نوسازی گیلان در سالن اجتماعات انجمنتشکیل شد.

در ابتدا مهندس حوصله دار صابر رئیس هیأت مدیره انجمن ضمنخوش آمدگویی،طی سخنانی به حضار گزیده ای از مشکلات پیمانکاران پروژه ها و هزینههای گزاف انجام کارها و حتی نگهداری کارگاهها در حالت تعلیق را برشمردند و خواستارتوجه مدیران محترم نوسازی به این موضوع شدند ایشان ضمنا به ابلاغ تعلیق بهپیمانکاران اشاره اکید داشتند.

در ادامه مهندس کوروش پورتوکلی دبیر انجمن به بحران اقتصادی حاکم بر جامعه اشاره داشته و خواستار سهیم شدن دولت  در این خسارت عظیم شده و توجه مدیران نوسازی مدارس را به استفاده هرچه بیشتر از "تبصره 80 اصلاح قانون بودجه" شده کهبا حضور مهندس الماسی در شورای عالی فنی و دکتر نوبخت در مقام معاون رئیس جمهوریامکان بهره گیری برای جبران خسارت همکاران خسارت دیده از بحران اقتصادی بیشترفراهم می باشد جلب نمودند .

در ادامه آقای مهندس اوسط اکبری مقدم مدیرکل نوسازی مدارسگیلان ضمن تشکر از تشکیل این گردهمائی و قبول بحران اقتصادی حاکم برجامعه بر اینموضوع که بلاتکلیفی اکثر پروژه های نیمه کاره خارج از قصور پیمانکار و ناشی ازوضعیت جامعه بوده تاکید داشتند.

آقای مهندس اوسط مقدم در حضور همکاران انجمن به کلیه مدیرانو سرناظرین اداره کل نوسازی اعلام کردند که نهایت همکاری در حل و فصل مشکلات پروژهها انجام شود و در این مقوله هرگونه تصمیمی را با خرد جمعی و مشورت با هیات مدیرهانجمن خواهند گرفت.

این جلسه 3 ساعته در محیطی صمیمی برگزار شد و در انتها باپرسش همکاران و پاسخ مدیران نوسازی مدارس در ساعت 21 شب خاتمه یافت و مقرر شدبصورت منظم ادامه پیدا کنند.


اخبار کشوری

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیمدر ماده( 104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات طی بخشنامه 200/12392 مورخه 21/6/91و الحاقات بعدی...


تب ها