امروز 1393/09/05 ساعت 12:05

اخبار استانی

گزارش نشست انجمن شرکتهای ساختمانی با مدیرکل نوسازی مدارس گیلان

گزارش نشست با مدیرکل نوسازی مدارس گیلان

در تاریخ 20/3/93 به دعوت هیات مدیره انجمن نشست صمیمانه ای با حضور مهندس اوسط اکبری مقدم مدیرکل محترم نوسازی مدارس گیلان و مدیران امورقراردادها و حراست و روابط عمومی و مهندسین سرناظر گروههای مختلف اداره کل نوسازیو جمعی از پیمانکاران مشاغل در پروژه های نوسازی گیلان در سالن اجتماعات انجمنتشکیل شد.

در ابتدا مهندس حوصله دار صابر رئیس هیأت مدیره انجمن ضمنخوش آمدگویی،طی سخنانی به حضار گزیده ای از مشکلات پیمانکاران پروژه ها و هزینههای گزاف انجام کارها و حتی نگهداری کارگاهها در حالت تعلیق را برشمردند و خواستارتوجه مدیران محترم نوسازی به این موضوع شدند ایشان ضمنا به ابلاغ تعلیق بهپیمانکاران اشاره اکید داشتند.

در ادامه مهندس کوروش پورتوکلی دبیر انجمن به بحران اقتصادی حاکم بر جامعه اشاره داشته و خواستار سهیم شدن دولت  در این خسارت عظیم شده و توجه مدیران نوسازی مدارس را به استفاده هرچه بیشتر از "تبصره 80 اصلاح قانون بودجه" شده کهبا حضور مهندس الماسی در شورای عالی فنی و دکتر نوبخت در مقام معاون رئیس جمهوریامکان بهره گیری برای جبران خسارت همکاران خسارت دیده از بحران اقتصادی بیشترفراهم می باشد جلب نمودند .

در ادامه آقای مهندس اوسط اکبری مقدم مدیرکل نوسازی مدارسگیلان ضمن تشکر از تشکیل این گردهمائی و قبول بحران اقتصادی حاکم برجامعه بر اینموضوع که بلاتکلیفی اکثر پروژه های نیمه کاره خارج از قصور پیمانکار و ناشی ازوضعیت جامعه بوده تاکید داشتند.

آقای مهندس اوسط مقدم در حضور همکاران انجمن به کلیه مدیرانو سرناظرین اداره کل نوسازی اعلام کردند که نهایت همکاری در حل و فصل مشکلات پروژهها انجام شود و در این مقوله هرگونه تصمیمی را با خرد جمعی و مشورت با هیات مدیرهانجمن خواهند گرفت.

این جلسه 3 ساعته در محیطی صمیمی برگزار شد و در انتها باپرسش همکاران و پاسخ مدیران نوسازی مدارس در ساعت 21 شب خاتمه یافت و مقرر شدبصورت منظم ادامه پیدا کنند.

براساسدعوت هیأت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی گیلان ،ظهر روز یکشنبه 15 دی ماه سال 92تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر رشت در محل سالن اجتماعات انجمن درنشستی دوستانه با اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن حضور بهم رساندند.


اخبار کشوری

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیمدر ماده( 104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات طی بخشنامه 200/12392 مورخه 21/6/91و الحاقات بعدی...


تب ها