امروز 1393/02/04 ساعت 20:35

اخبار استانی

براساسدعوت هیأت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی گیلان ،ظهر روز یکشنبه 15 دی ماه سال 92تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر رشت در محل سالن اجتماعات انجمن درنشستی دوستانه با اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن حضور بهم رساندند.


اخبار کشوری

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیمدر ماده( 104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات طی بخشنامه 200/12392 مورخه 21/6/91و الحاقات بعدی...


تب ها